Den sidste Draken til at flyve i danmark (indtil videre)

Efter Drakens udfasning fik SHF tilladelse til at flyve med et af flyene.
En tosædet, som fik det civile navn OY-SKA.
Det var RØT og SUM der fløj den i et par år til diverse åbent hus arrangementer rundt omkring i Europa.
Af forskellige årsager er det desværre slut. Flyet har hidtil været holdt i nogenlunde flyveklar stand,
med forventning om at man kan få det ud og flyve igen.
Det er dog højst tvivlsomt om det nogensinde sker, men vi håber allesammen.